Pomoć i tel. naručivanje
+386 26 200 230
Vaša košarica Je trenutačno prazna

Uvjeti poslovanja

Podaci o poduzeću

Klepet ob kavi d.o.o., Ulica Gradnikove Brigade 8, 1000 Ljubljana, Slovenija.

PB: SI20822863 (obveznik PDV-a)

Matični broj: 7102569000

Telefon: +386 26 200 230
Email: info@klepetobkavi.si
IBAN SI56 6100 0001 4199 692 (DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA)


Kupac je vezan općim uvjetima koji su na snazi u trenutku kupnje (online narudžbe).

Opći uvjeti poslovanja internetske trgovine klepetobkavi.si, koja je u vlasništvu tvrtke Klepet ob kavi d.o.o, sastavljeni su u skladu sa slovenskim Zakonom o zaštiti potrošača (ZVPot) te na temelju preporuka Gospodarske komore Slovenije i međunarodnih standarda za e-trgovinu.

1. Opći uvjeti poslovanja

1.1. Opći uvjeti poslovanja (dalje u tekstu Opći uvjeti) Klepet ob kavi d.o.o. (u daljnjem tekstu Društvo) sastavni su dio svih ugovora između Društva i kupaca proizvoda (u daljnjem tekstu i: korisnici) koji posluju s Društvom.

1.2. Odredbe Općih uvjeta primjenjuju se i na sve ponude, predračune, predugovore, pravne i poslovne izjave te ostale usluge koje proizlaze iz poslovanja između Društva i kupca.

1.3. Upotreba pojmova:

- Korisnik je fizička ili pravna osoba, koji je u pravnom poslovnom odnosu s Društvom, bez obzira na njegov pravni ili statusni oblik.

- Potrošač je svaki korisnik koji je fizička osoba i stječe ili koristi robu ili usluge Društva u osobne svrhe ili u svrhe izvan njegove profesionalne ili dobitne djelatnosti.

- Ponuda je jedinstveni izraz za ponudu u raznim oblicima, predračun ili drugi oblik prijedloga za sklapanje ugovora, koji Društvo nudi kupcu.

- Ugovor je sporazum u pisanom obliku, sklopljenom između Društva i kupca. Sklapanjem ugovora smatra se i ponuda ili predračun koji je Društvo poslalo kupcu, a kupac ga je prihvatio ili potvrdio. Ovi opći uvjeti sastavni su dio svakog ugovora.

- Predmet ugovora može biti roba, odnosno svi proizvodi iz prodajnog kataloga Društva.

1.4. Teorija prijenosa odnosi se na informiranje korisnika o isporuci, sklapanju, raskidu ili izmjeni ugovora i svim ostalim informacijama. To znači da je datum obavijesti korisnika datum kada Društvo pošalje obavijest putem komunikacijskog medija.

1.5. Društvo obaviještava korisnika putem elektroničke pošte, obične pošte, telefona ili na drugi način, dogovoren s korisnikom.

1.6. Radno vrijeme Društva je od 7:00 do 15:00.


2. Primjena Općih uvjeta poslovanja

2.1. Ovi opći uvjeti su prioritetni, odnosno u potpunosti zamjenjuju nedostajuće, različite i kontradiktorne odredbe ugovora između tvrtke i naručitelja.

2.2. Ovi Opći uvjeti zamjenjuju sve Opće uvjete i ostale dokumente korisnika, osim ako Društvo izričito pisanim putem ne isključi korištenje ovih Općih uvjeta.

2.3. Ovi opći uvjeti sastavni su dio ugovora sklopljenih između korisnika i tvrtke. Potpisivanjem ugovora ili na drugi način sklapanjem ugovornog odnosa, korisnik se u cijelosti slaže sa sadržajem ovih općih uvjeta i potvrđuje da je u potpunosti upoznat sa sadržajem ovih općih uvjeta.

2.4. Ovi opći uvjeti dostupni su na web poveznici: https://novaspika.hr/uvjeti-poslovanja.html. Upoznavanje s općim uvjetima moguće je i na poslovnoj adresi tvrtke.

2.5. Potpisivanje ugovora smatra se valjanom narudžbom u internetskoj trgovini tvrtke.

2.6. Ovi opći uvjeti obvezuju korisnika samo ako je prije sklapanja ugovora, predračuna, predugovora ili ponude izričito upozoren na njihovo postojanje.


3. Promjene Općih uvjeta poslovanja

3.1. U slučaju promjene općih uvjeta, promjene postaju obvezujuće za korisnika od dana upoznavanja s njima.

3.2. Smatra se da je korisnik upoznat s promjenama u trenutku objave promjene na web stranici https://novaspika.hr/uvjeti-poslovanja.html i nakon potvrde narudžbe. Time se smatra da je korisnik suglasan s izmjenom općih uvjeta.

3.3. Strana koja se ne slaže s izmjenom Općih uvjeta dužna je Društvu u roku od 2 dana od primitka obavijesti o promjeni dostaviti pismenu izjavu o neslaganju. Ukoliko korisnik ne prijavi svoje neslaganje s izmijenjenim uvjetima u navedenom roku, smatra se da se u potpunosti slaže s promjenom.

3.4. Ukoliko korisnik izjavi da se ne slaže s izmijenjenim uvjetima poslovanja, Društvo ima pravo odustati od ugovora.

3.5. U slučaju da su predmetni Opći uvjeti u suprotnosti s drugim Općim uvjetima Društva, primjenjivat će se odredba koja je u konkretnom slučaju posebnija.

3.6. Društvo i korisnik mogu isključiti primjenu pojedinih odredbi predmetnih Općih uvjeta, ako su te odredbe u suprotnosti s odredbama ugovora ili s općom svrhom ugovora.


4. Opće odredbe

4.1. Korisnik je dužan obavijestiti Društvo o svim podacima i činjenicama koje su bitne za zasnivanje i nastavak pravnog poslovnog odnosa (promjena prebivališta ili sjedišta, promjena vlasništva ili pravnog oblika, insolventnost i sl.).

4.2. Društvo prikuplja neke osobne podatke od kupaca. Vrste osobnih podataka, svrhe njihove obrade i pravna osnova za obradu regulirani su dokumentom Politika privatnosti, koji je sastavni dio Općih uvjeta. Kupci se s Politikom privatnosti mogu upoznati na web stranici Društva https://www.novaspika.hr/politika-privatnosti.

4.3. Društvo je vezana svim izjavama o karakteristikama robe koje su uključene u konkretnu ponudu ili ugovor.

4.4. Društvo zadržava pravo izmjene specifikacija ili podataka iz prethodne točke, bez prethodne obavijesti korisnika, a specifikacije i informacije su obvezujuće samo ako su navedene u ugovoru.


5. Cijene

5.1. Cijene prikazane na web stranici Društva podložne su promjenama bez prethodne najave.

5.2. Cijene su obvezujuće od trenutka kada Društvo pošalje korisniku e-mail u vezi s potvrdom narudžbe. U slučaju da su podaci o cijeni netočni ili se cijene mijenjaju tijekom obrade narudžbe, korisnik ima pravo odustati od ugovora.

5.3. U slučaju dostave proizvoda, standardno pakiranje je uključeno u cijenu proizvoda, a dodatnu transportnu ambalažu i troškove transporta naplaćuje Društvo po cijeni navedenoj u cjeniku Društva ili po cijeni dogovorenoj između Društva i kupca.

5.4. Sve cijene uključuju PDV.


6. Metode plaćanja

6.1. Društvo omogućava sljedeće načine plaćanja za proizvode i usluge:

- Gotovinsko plaćanje pouzećem

- Plaćanje internet bankarstvom na bankovni račun Društva

- Plaćanje s platnim (bankovnim, odnosno kreditnim karticama (MasterCard, Visa, Visa Electron, BA Maestro)

6.2. Sigurnost osobnih podataka i plaćanja u domeni je pružatelja platnih usluga. Za sve ostalo Društvo koristi odgovarajuća tehnička i organizacijska sredstva kako bi osiguralo sigurnost i povjerljivost osobnih podataka i podataka o plaćanju.

6.3. Sigurnim autorizacijama i transakcijama kreditnim karticama upravljaju Klepet ob kavi in PayWiser (Intech d.o.o., Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija). Autorizacije kreditnih kartica provode se u stvarnom vremenu neposrednom provjerom podataka kod banaka. Podaci o kartici nisu pohranjeni na poslužitelju Klepeta ob kavi.


7. Izdavanje računa

7.1. Nakon uspješno izvršene uplate narudžbe, tvrtka šalje kupcu račun za naručenu robu ili uslugu u obliku PDF dokumenta na e-mail adresu koju je kupac naveo prilikom narudžbe na web stranici Društva.

7.2. Dužnost korisnika je pregledati sve podatke i specifikacije narudžbe prije izvršenja narudžbe. Naknadni prigovori na nepravilnost izdanih računa neće biti prihvaćeni.


8. Vlasništvo

8.1. Osim ako ugovorom između Društva i korisnika nije drugačije dogovoreno, Društvo zadržava vlasništvo, autorska i srodna prava na svu dokumentaciju koja je potrebna ili dostavljena u vezi sa sklapanjem i/ili izvršenjem ugovora.


9. Ograničenje odgovornosti

9.1. Značajke proizvoda, vrijeme isporuke ili cijena mogu se promijeniti tako brzo da Društvo ne uspije ispraviti podatke u internetskoj trgovini. U tom slučaju, Društvo će korisnika obavijestiti o promjenama i omogućiti mu odustajanje od narudžbe ili zamjenu naručene robe.

9.2. Fotografije ne jamče svojstva robe. Društvo nastoji pružiti točne fotografije prodanih proizvoda, ali sve fotografije moraju se smatrati simboličnima.

9.3. Društvo zadržava pravo privremenog onemogućivanja pristupa web stranici u slučaju tehničkih problema ili radova na održavanju. U slučaju tehničkih problema, Društvo zadržava pravo otkazati sve narudžbe napravljene tijekom razdoblja tehničkih problema. U takvim slučajevima, Društvo će odmah obavijestiti korisnika o tehničkim problemima i dati upute o daljnjim postupcima. Prije posjete web stranici Društva, korisnik mora na vlastitu odgovornost osigurati sigurnost svojih tehničkih sredstava za pristup web stranici te sigurnost korisničkih imena i lozinki na web stranici.

9.4. Društvo zadržava pravo iznimno odustati od izvršenja narudžbe u slučajevima kada naručeni proizvodi više nisu dostupni, ako postoji povećan rizik platežne sposobnosti kupca ili ako postoji očita pogreška u cjeniku. U svim takvim i sličnim slučajevima, kupac će biti odmah obaviješten o svakom odustajanju od ugovora od strane Društva.

9.5. Društvo zadržava pravo odustati od ugovora ako se utvrdi značajna pogreška sukladno članku 46. Obligacijskog zakonika.


10. Rješavanje pritužbi i sporova

10.1. Za tumačenje ovih uvjeta prodaje ili ugovora sklopljenih između Društva i korisnika primjenjuje se isključivo pravo Republike Slovenije. Ugovorne strane se obvezuju da će sve sporove rješavati sporazumno, a u slučaju iscrpljivanja svih izvansudskih kanala za postizanje sporazuma, za rješavanje spora nadležan je mjesno nadležni sud u Republici Sloveniji prema sjedištu Društva.

10.2. Sukladno sa zakonskim uređenjem ,Društvo ne priznaje nijednog pružatelja izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova kao nadležnog za rješavanje potrošačkih sporova koje bi potrošač mogao pokrenuti sukladno Zakonu o izvansudskom rješavanju potrošačkih sporova.

10.3. Pružatelj, koji kao pružatelj roba i usluga omogućuje internetsku trgovinu na području Republike Slovenije, na svojim internetskim stranicama objavljuje elektroničku poveznicu na platformu za online rješavanje potrošačkih sporova (SRPS). Platforma je dostupna potrošačima na linku: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HR

Navedena uredba proizlazi iz Zakona o izvansudskom rješavanju potrošačkih sporova, Uredbe (EU) br. Uredba (ES) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o online rješavanju potrošačkih sporova i izmjenama i dopunama Uredbe (ES) br. 2016/2004 i Direktivom 2009/22 / ES.

10.4. Društvo djeluje u skladu s važećim zakonima o zaštiti potrošača. Društvo nudi učinkovit i povjerljiv sustav rješavanja pritužbi. Prigovor se mora poslati na e-mail adresu info@klepetobkavi.si.

10.5. Društvo će klijentu potvrditi primitak u roku od 5 radnih dana od zaprimanja prigovora te obavijestiti klijenta o tijeku i trajanju žalbenog postupka.


11. Odustajanje Društva od ugovora

11.1. U slučaju kršenja uvjeta ugovora ili ovih općih uvjeta od strane kupca, Društvo ima pravo odustati od ugovora bez daljnje obavijesti korisnika. U tom slučaju, Društvo vraća sve uplaćene iznose na transakcijski račun kupca.

11.2. Društvo ima pravo odustati od ugovora ako korisnik ne ispuni svoje obveze, ako korisnik dostavi Društvu lažne podatke koji otežavaju ili onemogućuju ispunjenje ugovora i ako ne plati svoje obveze iz ugovora i ovih Općih uvjeta.


12. Mišljenja, ocjene i preporuke

12.1. Mišljenja, ocjene i preporuke pretplatnika sastavni su dio web stranice i namijenjeni su korisničkoj zajednici. Dostavljanjem mišljenja, ocjene ili preporuke korisnik izričito pristaje na uvjete korištenja svog mišljenja ili komentara te dopušta Društvu objavu dijela ili cijelog teksta u svim elektroničkim i drugim medijima komunikacije s javnošću. Društvo ima pravo koristiti sadržaj mišljenja ili komentara na neodređeno vrijeme i u bilo koju svrhu koja je u poslovnom interesu Društva, uključujući objavljivanje u oglasima ili drugim marketinškim komunikacijama.

12.2. Društvo dopušta da mišljenje napiše bilo koji korisnik internetske trgovine, a Društvo ih pregleda prije konačne objave. Društvo neće objavljivati mišljenja ili doprinose koji su na bilo koji način uvredljivi, neprimjereni ili koji, prema mišljenju Društva, ne koriste drugim korisnicima i posjetiteljima.


13. Registriranje korisnika

13.1. Registracijom na https://www.novaspika.hr/customer/account/login/ postajete član Nove spike. Pravo na kupnju u web trgovini Nova spika imaju registrirani članovi i gosti koji obavljaju brzu kupovinu i prije nje se ne moraju registrirati.

13.2. Registracijom na web stranici, korisnik dobiva korisničke podatke s kojima pristupa web trgovini:

korisničko ime, isto kao e-mail adresa, koju je korisnik naveo u postupku registracije
lozinka za pristup.
13.3. Ako korisnik želi promijeniti korisničko ime ili lozinku, može to učiniti u korisničkom profilu na web stranici.


14. Postupak naručivanja

14.1. U odjeljku "trgovina" na web stranici korisnik može kliknom odabrati opciju "dodaj u košaricu". Sustav zatim izdaje obavijest o uspješnom dodavanju proizvoda u košaricu. Nakon što sustav zabilježi dodani proizvod u košaricu, korisnik može odabrati povratak na ponudu trgovine klikom na gumb "Nastavi s kupnjom" ili nastaviti s postupkom plaćanja klikom na gumb "Blagajna".

14.2. Ako korisnik želi ukloniti određeni proizvod ili uslugu iz košarice, može pristupiti dodanim proizvodima ili uslugama klikom na ikonu košarice (gornji desni kut početne stranice) i ukloniti odabrani proizvod ili uslugu klikom na gumb "odstrani ovaj artikl". Ukoliko korisnik želi dodati nove proizvode ili usluge u košaricu, to čini klikom na gumb "povratak u trgovinu" i ponavljanjem postupka iz prethodnog člana.

14.3. Nakon klika ''Blagajna'' korisnika se preusmjerava na obrazac s podacima kupca, odnosno naručitelja.

14.3.1. Za izvršenje naloga korisnik mora ispravno ispuniti sva polja označena crvenom zvjezdicom (ime, prezime, e-mail adresa, ulica i kućni broj, mjesto, poštanski broj i telefonski broj). Obrazac omogućuje kreiranje korisničkog računa, a korisnički podaci su već pohranjeni pri sljedećoj narudžbi.

14.3.2. U slučaju da je korisnik imatelj kupona ili promocijske+og koda ili poklon bona Društva, može ga upotrijebiti i navesti u odgovarajućem polju prilikom kompletiranja narudžbe (2. Kuponi i poklon kartice).

14.3.3. Korisnik može dopuniti košaricu s proizvodom po sniženoj cijeni. To čini na način da označi kvadratić sipred ponuđenog proizvoda.

14.3.4. Korisnik može izjaviti da želi preuzeti predmet narudžbe na poslovnoj adresi Društva ili može odabrati dostavu od strane GLS dostavne službe. U ovom koraku također može odabrati posebnu ponudu za poštarinu za sljedećih 12 mjeseci ili prioritetnu dostavu. Prioritetno zapakirane narudžbe bit će dostavljene kuriru u najkraćem mogućem roku. Zbog načina dostave (vanjski partneri za konačnu dostavu) ne možemo jamčiti da će konačna dostava prioritetnog paketa biti dostavljena u najkraćem mogućem roku niti da neće biti kašnjenja ili problema zbog usluge dostave (ekstremni vremenski uvjeti, tehnički problemi itd.). Ova opcija znači da će ova narudžba, interno, u našem logističkom procesu, dobiti najveći prioritet pri slanju paketa.

14.3.5. Korisnik može birati među gore navedenim metodama plaćanja.

14.3.6. Prije narudžbe korisnik može provjeriti i po potrebi ispraviti sve odabrane proizvode koje sustav prikazuje u 6. koraku ''Pregled narudžbe ''.

14.3.7. Korisnik na odgovarajući način naznačuje želi li ubuduće primati promotivne e-mailove i SMS od Društva.

14.3.8. Korisnik potvrđuje narudžbu klikom na gumb "Pošalji narudžbu", čime se obvezuje na ispunjenje ugovora i potvrđuje da je dužan platiti. Ako je narudžba uspješno poslana, sustav prikazuje broj narudžbe.

14.4. 14.4. Nakon uspješno izvršene narudžbe, korisnik na svoju e-mail adresu dobiva potvrdu o primitku i zaprimanju narudžbe..

14.5. Registrirani korisnik u svakom trenutku može pristupiti podacima o sadržaju ugovora i statusu narudžbe na svom korisničkom profilu. Nova spika može nazvati kupca na njegov kontakt telefon radi provjere podataka ili uvjeravanja u točnost isporuke.

14.6. Postupak kupnje za pravne osobe je potpuno isti kao i za fizičke osobe, osim što na kraju kupnje upisuje naziv tvrtke i porezni broj tvrtke. Postoje i jednake mogućnosti plaćanja.

 

15. Uvjeti isporuke

15.1. Za narudžbe (unutar Hrvatske) cijena transportnog pakiranja i dostave iznosi 30,06 kn (3,99 €). U slučaju narudžbe iznad 452,07 kn (60 €), nema troškova transportnog pakiranja i dostave.

15.2. U slučaju preuzimanja predmeta narudžbe u sjedištu tvrtke ili u slučaju narudžbe proizvoda u elektroničkom obliku, nema troškova transportnog pakiranja i dostave. Na sabirnom mjestu Nova spika u Sloveniji (Dole 3; 3230 Šentjur) moguće je plaćanje gotovinom.

15.3. Osim u Sloveniju, društvo isporučuje i u druge zemlje EU. Pošiljke u druge zemlje EU dostavlja putem DPD dostavne službe.

 

15.4. Naručena roba, za koju je narudžba izvršena radnim danom do 13 sati, bit će otpremljena istog dana, ako su korišteni načini plaćanja pouzećem, PayPal aplikacijom ili kreditnom karticom. U slučaju načina plaćanja po predračunu odnosno bankovnim prijenosom, roba će biti poslana po primitku sredstava na žiro račun Društva. Naručena roba za koju je narudžbina izvršena na dan odmora ili praznika bit će otpremljena prvi sljedeći radni dan. Proizvodi za koje je na web stranici izričito naveden duži rok isporuke bit će isporučeni u navedenom roku.

15.5. U slučaju narudžbe virtualnog proizvoda u elektroničkom obliku, takav će proizvod biti poslan u roku od nekoliko sati nakon primitka uplate. Takvi proizvodi bit će poslani na e-mail adresu navedenu u trenutku narudžbe.

15.6. U slučaju da Društvo iz nepredviđenih razloga nije u mogućnosti isporučiti robu u obećanom roku, kupca će obavijestiti o novom roku isporuke putem navedenih kontakt podataka..

15.7. Društvo u nijednom slučaju ne odgovara za za neisporuku robe iz razloga izvan njegove kontrole.

15.8. U slučaju da kupac ne primi naručenu robu u dogovorenom roku, dužan je pozvati Društvo da ispuni svoje obveze i odrediti dodatni rok za ispunjenje obveza. Ukoliko Društvo ne isporuči ili ispuni svoje obveze u dodatnom roku, kupac može odustati od sklopljenog ugovora i zatražiti povrat već uplaćenih iznosa za kupnju robe.

15.9. Društvo ne odgovara za kašnjenje ili neisporuku robe u slučaju više sile u skladu s 153. članom Obligacijskog zakona.


16. Preuzimanje robe

16.1. Naručitelj je dužan preuzeti predmet ugovora najkasnije u roku od 14 dana od primitka pisanog zahtjeva Društva.

16.2. U slučaju dostave robe putem partnerske dostavne službe, kupac je dužan preuzeti robu u skladu s uvjetima poslovanja dostavne službe.


17. Vrijednosni bonovi

17.1. Vrijednosni bon Društva ima prirodu poklon kartice. Društvo ga šalje kupcu u fizičkom ili elektroničkom obliku uz plaćanje. Promotivni kodovi se ne mogu koristiti prilikom kupnje bonova. Svaki kupon je označen jedinstvenim serijskim brojem, a Društvo je kao izdavatelj bona dužan prihvatiti potonji kao sredstvo plaćanja u okviru svoje internet trgovine.

17.2. Kupon je iskoristiv u roku od 6 mjeseci od dana izdavanja, osim u slučajevima kada je u kuponu izričito navedeno drugačije razdoblje iskoristivosti. Kupon se može iskoristiti samo u cijelosti, a vrijednost narudžbe mora biti veća ili jednaka vrijednosti kupona. U slučaju da je vrijednost narudžbe veća od vrijednosti kupona, korisnik je dužan platiti razliku do pune vrijednosti narudžbe.

17.3. Zamjena kupona za gotovinu nije moguća.

17.4. Kupon se može iskoristiti u procesu narudžbe na web stranici. Nakon ispunjavanja ostalih uvjeta za narudžbu, korisnik može unijeti jedinstveni kod u polje Kuponi i poklon kartice te ga potvrditi klikom na gumb "Potvrdi". Vrijednost kupona sustav automatski oduzima od vrijednosti narudžbe koju korisnik želi izvršiti.

17.5. U pojedinačnom postupku naručivanja može se iskoristiti nekoliko bonova i najviše jedan promotivni kod.


18. Promotivni kodovi, odnosno kodovi za popust

18.1. Promotivni kod Društva pruža brojne pogodnosti prilikom kupovine unutar internet trgovine (popusti, darovi pri kupnji, besplatna dostava i sl.). Promotivni kod može se pronaći u raznim oglasima, e-mailovima Društva i u drugim medijima.

18.2. Upotrebljivost promotivnog koda vremenski je ograničena; kod se može koristiti samo unutar vremenskog razdoblja određenog za svaki kod.

18.3. Korisnik može odrediti i potvrditi kod u polju "Kupon (promocijski kod)" u postupku naručivanja. Kada je kod uspješno potvrđen, rezultirajuća vrijednost popusta (ako promotivni kod omogućuje popust) automatski se odbija od vrijednosti narudžbe, a korisnik mora platiti razliku do ukupne vrijednosti narudžbe.

18.4. U okviru jednog postupka nabave odjednom se može koristiti samo jedan promotivni kod.


19. Pravo potrošača na odustanak od ugovora

19.1. Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, potrošač ima pravo obavijestiti Društvo u roku od 14 dana od primitka robe da odustaje od ugovora, a da ne mora navesti razlog svoje odluke. Rok počinje teći jedan dan od dana prijema robe.

19.2. Odustajanje od ugovora potrošač prijavljuje na e-mail adresu prodavatelja info@klepetobkavi.hr ili na drugi način naveden na drugim kontakt podacima Društva, ili putem obrasca dostupnog OVDJE. Potrošač mora jasno i nedvosmisleno izraziti svoju volju da odustane od ugovora.

19.3. U slučaju odustajanja od ugovora, potrošač vraća primljenu robu na adresu Društva (Klepet ob kavi d.o.o., Dole 3; 3230 Šentjur, Slovenija). Kupac je dužan vratiti robu tvrtki najkasnije u roku od 14 dana od obavijesti o odustajanju od narudžbe.

19.4. Potrošač je odgovoran samo za smanjenje vrijednosti robe ako je smanjenje vrijednosti rezultat rukovanja koje nije nužno potrebno za utvrđivanje prirode, svojstava i funkcioniranja robe. Potrošač mora vratiti proizvod u originalnom pakiranju. Potrošač je dužan vratiti artikl prodavatelju neoštećen i u istoj količini, osim ako je artikl uništen, oštećen, izgubljen ili se njegova količina smanjila bez krivnje potrošača.

19.5. Ako potrošač odustane od ugovora, tvrtka će vratiti primljena plaćanja bez nepotrebnog odgađanja s istim sredstvom plaćanja kao što je korišteno u izvornoj transakciji, osim ako potrošač nije izričito zatražio korištenje drugog sredstva plaćanja, i ako potrošač zbog toga ne pretrpi bilo kakve troškove.

19.6. Potrošač je dužan navesti svoje osobne podatke (osobno ime i kontakt podatke) zajedno s izjavom o odustanku. Tvrtka vraća kupoprodajnu cijenu i sva ostala plaćanja najkasnije u roku od 14 dana od primitka obavijesti o odustajanju, ali Društvo može zadržati povrat novca do primitka vraćene robe ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je robu stvarno poslao.

19.7. Jedini trošak koji snosi potrošač u vezi s odustankom je trošak povrata robe.

19.8. Potrošač nema pravo odustati od narudžbe u slučajevima navedenim u stavku 5. članka 43.č Zakona o zaštiti potrošača.

19.9. U slučaju da je za plaćanje narudžbe korišten poklon bon (ili dio vrijednosti narudžbe), u slučaju odustajanja od ugovora, potrošaču će biti vraćen novac za bon u istom iznosu kao i bon.

19.10. U slučaju da je prilikom narudžbe korišten promotivni kod za popust, potrošaču će se u slučaju odustajanja od ugovora izvršiti povrat novca u obliku novog promotivnog koda. Potrošaču se vraća samo uplaćeni iznos.


20. Odgovornost za stvarne i pravne greške

20.1. Društvo je odgovorno za materijalne nedostatke robe nastale kada rizik od slučajnog uništenja ili oštećenja pređe na kupca. Ovaj trenutak obično nastaje preuzimanjem robe.

20.2. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon što opasnost prijeđe na kupca, ako su nastali zbog uzroka koji je već postojao. Neznatna stvarna greška se zanemaruje.

20.3. Na prava i obveze iz materijalnih pogrešaka primjenjuju se odredbe članka 37. do 40. Zakona o zaštiti potrošača.


21. Pravna obavijest

21.1. Web trgovina Nova spika i svi podaci na njoj, slike artikala, grafički i video elementi na web stranici zaštićeni su i ne smiju se reproducirati ili koristiti bez prethodnog pismenog dopuštenja.


22. Izjava u vezi prehrambenih i medicinskih tvrdnji u opisu proizvoda

22.1. Sve informacije na stranicama internetske trgovine tvrtke služe samo u informativne svrhe i ni na koji način nisu namijenjene kao zamjena za savjet liječnika ili drugog medicinskog osoblja, niti mogu biti zamjena za odgovarajuću medicinsku skrb.

22.2. Proizvodi i tvrdnje o pojedinačnim proizvodima na ovoj internetskoj trgovini nisu procijenjene od strane državnih institucija i nisu namijenjene liječenju ili sprječavanju bolesti.

 

Ovi opći uvjeti tvrtke vrijede od 4.4.2023. godine do njihovog opoziva odnosno do donošenja novih općih uvjeta poslovanja društva Klepet ob kavi d.o.o.

Obavijest o korištenju web kolačića

U svrhu pružanja bolje funkcionalnosti, korisničkog doživljaja, sigurnosti, nesmetanog rada i evidencije broja korisnika na web stranici koristimo web kolačiće.

Hitni kolačići potrebni su za optimalno funkcioniranje web stranice, a drugi se kolačići upotrebljavaju za prilagodbu sadržaja i oglasa te analizu posjeta web stranice.

Za više informacija pročitajte objašnjenje o web kolačićima gdje uvijek možete isključiti pojedine web kolačiće